PROGRAM

FESTIVALU

1. část festivalu


PhDr. Lidmila Pekařová

Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Na charakteru záleží

Naomi Aldort

Laskavé způsoby, jak přinést mír do sourozeneckých vztahů

Mgr. et Mgr. Milan Studnička

Kluci versus holky; jak na jejich výchovu?

Mgr. Radka Kůřilová

Proč nemůžu své dítě odtrhnout od obrazovky?

2. část festivalu


Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Co charakterizuje současné české rodičovství?

PaedDr. Zdeněk Martínek

Co se odehrává v dítěti, když „zlobí“?

Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.

Jak jste se (rodiče) našli? Co všechno působí a funguje při výběru partnera?

PhDr. Václav Mertin

Co znamená respektovat a být respektován?

Mgr. Jiří Halda

Děti nejsou malé, to my jsme obrovští!

3. část festivalu


Diskuse s odborníky

Diskusí vás provedou organizátorky festivalu. Na jejich otázky budou odpovídat Mgr. Jiří Halda, Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. a Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

1. část festivalu

Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let

S doktorkou Pekařovou probereme, jak předcházet chybám ve výchově dětí. Povíme si o poslušnosti, povinnostech, školní zralosti a nahlédneme i do dětských pokojů, kde si budeme všímat proměn v uklízení.

PhDr. Lidmila Pekařová

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a roku 1992 vyjela na stáž do Ameriky a Kanady. Momentálně se zabývá klinickou psychologií a má již 30letou praxi. Dnes pracuje jako poradenský psycholog v SPC Svítání a hájí stanoviska etické péče o děti tělesně i duševně postižené a snaží se diplomaticky působit na ty, kteří mají v rukách osudy často nešťastných dětí.

Na charakteru záleží

Na kterých věcech skutečně záleží a na kterých ne? Přemýšlíte o tom? Vězte, že nejste sami. Nad touto otázkou dumají rodiče i české školství. Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem?

Škola má být "dílnou lidskosti", nikoli "mučírnou ducha", říkal před 350. lety J. A. Komenský, a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená "znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá". Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, prednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělávání.

Laskavé způsoby, jak přinést mír do sourozeneckých vztahů

Jak to chodí mezi sourozenci? Jeden den se milují, druhý den se hádají. Konflikty mezi sourozenci nejsou nic výjimečného. Naomi Aldort vám dá pár cenných rad, jak vyzrát nad sourozeneckou rivalitou a řešit spory. 

Naomi Aldort

Naomi Aldort je autorkou knihy Vychováváme děti a rosteme s nimi. Naomi přináší klid a jasnost do obtížných situací, stejně jako do běžných rodičovských otázek. Její komunikační vzorec SALVE (zachránit) byl chválen jako poskytující to nejlepší z práce Byron Katie a nenásilné komunikace dohromady.

Kluci versus holky; jak na jejich výchovu?

Ať už máte doma páreček nebo ne, určitě jste si všimli, že kluci a holky bývají rozdílní. O klucích se říká, že víc zlobí. Očekává se od nich, že vyrostou v pořádné chlapy. Holky jsou považovány za křehké princezny, které ale často umí udělat mnoho povyku pro nic. Jak to ale ve skutečnosti je? Jaký je rozdíl mezi klukem a holkou a jak vyzrát na jejich výchovu? 

Mgr. et Mgr. Milan Studnička

Milan reprezentoval ČR na Zimních Olympijských hrách v Salt Lake City 2002 v jízdě na bobech, má řadu medailí z mistrovství ČR (v 6 různých sportech), má medaile i z ME i MS. Přednáší pro Český olympijský výbor a vzdělává trenéry v tom, jak rozdílně přistupovat k chlapečkům a holčičkám během tréninku přípravek a žákovských kategorií.

Proč nemůžu své dítě odtrhnout od obrazovky?

Na základě zkušenosti s mnoha tisíci dětmi a dospívajícími vám psycholožka Radka Kůřilová z organizace Replug me přiblíží, proč je online svět pro děti tak důležitý. Dozvíte se hlavní body, jak nastavovat pravidla, aby je vaši potomci spíše dodržovali. Také získáte tipy, jak o digitálních technologiích doma komunikovat. Abyste se z drába, který věčně opakuje "Tak už to konečně vypni a běž dělat něco jiného!", mohli stát opět milujícím rodičem.

Mgr. Radka Kůřilová

je dětská psycholožka. V rámci neziskové organizace Replug me pracuje s dětmi, rodiči a učiteli. Zaměřuje se na zdravý vztah k digitálním technologiím a boření digitální bariéry mezi generacemi.

2. část festivalu

Co charakterizuje současné české rodičovství?

Charakteristické znaky současného rodičovství v ČR. (odkládání rodičovství do pozdějšího věku, málo společně tráveného času rodičů s dětmi, změny v pojetí otcovské a mateřské role). Dnešní rizika pro zdravý psychický vývoj dítěte. (rychlé životní tempo, přílišné ochraňování dětí, vliv digitálních médií bez kontroly dospělých…). Zaměřenost na potřeby jednotlivce v dnešní rodině. Individuální výchova versus kolektivní výchova. Význam vztahu s matkou v prvních měsících života (attachment). Význam mateřské a otcovské role pro harmonický vývoj dítěte a dospívajícího. Zrození psychologického já dítěte aneb proces separace a individuace.

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Lenka Šulová se ve své poradenské a psychoterapeutické práci zaměřuje především na rodinné vztahy a na vývoj dítěte a dospívajícího v rodině. Častým problémem dneška, který řeší, je problematika střídavé péče. Často se také setkává s dětmi, které se snaží vyrovnávat s nároky ze strany rodičů a učitelů v oblasti vzdělávání. 

Co se odehrává v dítěti, když „zlobí“?

Co znamená, když je dítě agresivní? Co se s ním děje? Co mu běží hlavou? Je jeho vztek skutečně projevem „zlobení“ nebo to má hlubší důvody?

PaedDr. Zdeněk Martínek

Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Specializuje se na specifické vývojové poruchy učení, agresi a agresivitu u dětí a mládeže, hyperaktivním dětem a rizikovému chování.

Jak jste se (rodiče) našli? Co všechno působí a funguje při výběru partnera?

Výběr partnera patří mezi nejdůležitější rozhodnutí. Vraťte se zpátky do doby, kdy jste se potkali. Vzpomenete si ještě na to, kde to bylo, co jste měli na sobě, jak jste se cítili? Víte, co vás zaujalo na tom druhém? Co všechno na nás působí a funguje při výběru partnera? 

Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.

Zsófia Csajbók vystudovala bakalářský titul z behaviorální analýzy na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti a tamtéž i magisterský titul z klinické a zdravotní psychologie. V současné době studuje doktorský program Teoretická a evoluční biologie na Univerzitě Karlově v Praze. Věnuje se výzkumu volby, strategií a preferencí v rámci partnerského výběru.

Co znamená respektovat a být respektován?

Respekt vůči ostatním ale i respekt vůči sobě samému neznamená nedostatek hranic, ale naopak způsob, jak pomoct dítěti vybudovat si trvalé hodnoty, nezávislé na přítomnosti rodiče, trestů či výhružek. Jak se dopracovat ke vzájemnému respektujícímu vztahu rodiče s dítětem?

PhDr. Václav Mertin

Uznávaný odborník Václav Mertin se specializuje na psychologické poradenství pro rodiče dětí a dospívajících s vzdělávacími a výchovnými problémy.
 
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie. Spolupracuje s OSPOD. Už přes čtyřicet let pracuje v pedagogicko-psychologické poradně pro děti a také na katedře psychologie FF UK jako poradce.

Děti nejsou malé, to my jsme obrovští!

Dospělí rádi dětem připisují vlastnosti, které u nich teprve vznikají. A vznikají jednoduchým způsobem - nápodobou. Proto když se na ně zlobíme, zpravidla se zlobíme na sebe. Přitom vychovávat děti není složité. Složité je dívat se na svět jejich očima. Děti vidí svět ještě nezatížené předsudky, sexuálními motivy a závazky. Proto je jejich svět jednoduchý a intenzivní. Co všechno je ve hře? Co všechno je dobré vědět? A jak to napravit? Podívejte se 🙂

Mgr. Jiří Halda

Vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Orientuje se na poruchy chování a učení, rodinné vztahy a problematiku výchovy dětí. Zabývá se také předškolní zralostí. Je autorem knihy Maličkosti, na které byste při výchově neměli zapomínat.

3. část festivalu

Diskuse s odborníky

Diskusí s odborníky na výchovu a rozvoj dětí vás provedou organizátorky festivalu Mgr. Jitka JarníkováBc. Eva Jánská. Popovídáme si s odborníky a probereme nejčastější otázky.

A kdo bude našimi hosty? Ve studiu přivítáme Mgr. Jiřího Haldu, Doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D., Doc. PhDr. Dr.phil. Lauru Janáčkovou, CSc.Prof. PhDr. Lenku Šulovou, CSc.